کپنهاگ و جنایتی دیگر در یک باغ وحش با استاندارد اروپا

کشتن یک جفت شیر و دو توله برای باز شدن جا!؛

کپنهاگ و جنایتی دیگر در یک باغ وحش با استاندارد اروپا

 

دیده بان حقوق حیوانات: دوباره باغ وحش کپنهاک، باغ وحشی با استاندارد اروپا، جنایتی دیگر رقم زد. در باغ وحش کپنهاک یک جفت شیر نر و ماده و دو توله ١٠ ماهه کشته شدند تا جا برای گروه جدید شیر باز شود.
مسئول باغ وحش میگوید: ما خیلی وقت است که میدانستیم باید نسل جدید از شیر در باغ وحش به قدرت برسد، این دو شیر پیر بودند و باید جای خود را به نسل جدید میدادند اگر این شیرها در طبیعت بودند شیرهای جوان شیر پیر را میراندند و خود جای آنها را میگرفتند ولی ما در باغ وحش جای چنین مانوری را نداریم و باغ وحش دیگری هم جا برای آنها نداشت؛ پس دو شیر قدیمی و دو توله ۱۰ ماهه آنها خوابانده میشوند. وی همچنان اضافه کرد: اگر ما آنها را نمیکشتیم آنها خود شان را تکه میکردند.
باغ وحش های دیگر اروپا از این عمل کپنهاک شوکه هستند ودلایل کپنهاک را رد میکنند.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...