1 نظر

  1. محمد خانی (نا مشخص)محمد خانی (نا مشخص)says:

    انشا الله مشکل قاچاق برای همیشه از کشورمان رفع بشود