تلاش های ناموفق پلنگ قبل از خفگی در آب

تلاش های ناموفق پلنگ قبل از خفگی در آب

تصویری که مشاهده می کنید، مربوط است به آخرین تلاش های پلنگی که اردیبهشت ماه امسال در یک آب انبار در منطقه لارستان استان فارس غرق شده است.

رد ناخن کشیدن های مکرر پلنگ بر دیوار سیمانی راوی حکایت دردناک تلاش هایی است که به موفقیت این گربه بزرگ و زیبا ختم نشده است.

 

آنطور که به وضوح در تصویر دیده می شود، جهش های ابتدایی پلنگ برای خروج از آب در حدود یک متر بوده است. با ضعیف شدن قوای بدنی حیوان بی نوا، آثار ناخن ها و جهش ها به مرور کوتاه و کوتاه تر شده و رد ناخن های واپسین این موجود به آثاری چند سانتیمتری در سطح آب خلاصه شده است.

 

1 نظر

  1. سحرسحرsays:

    عید را بهانه کنیم تا به همه کسانی که دوستشان داریم سلامی بکنیم!