تصویر برداری از پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش عباس آباد

تصویر برداری از پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش عباس آباد

یکی از دوربین های تله ای بکار رفته در مناطق کوهستانی پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین طی چند روز گذشته تصاویر زیبایی را از یک پلنگ ایرانی در تاریکی شب به ثبت رسانده است.

حسین اکبری رئیس اداره محیط زیست شهرستان نایین در این باره گفت: این دوربین در مقابل یکی از چشمه های منطقه تعبیه شده و از پلنگی که در تاریکی شب برای نوشیدن آب بر سر چشمه حاضر شده تصویربرداری نموده است.

این دوربین تله ای اوایل ماه گذشته (مردادماه سال جاری) درست در همین مکان از یک پلنگ بالغ در حال خوردن آب از چشمه تصویربرداری نمود. (لینک مرتبط)

رئیس اداره محیط زیست شهرستان نایین در این باره گفت: بررسی خال های بدن پلنگ در تصاویر جدید و تصاویر تهیه شده در ماه گذشته و تفاوت های آشکار در الگوی خال ها، گویای این است که تصاویر متعلق به دو فرد متفاوت می باشد.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...