ابتکار از تصویب خروج جاده از پارک ملی گلستان و احداث جاده جایگزین خبر داد

ابتکار از تصویب خروج جاده از پارک ملی گلستان و احداث جاده جایگزین خبر داد

معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در صفحه شخصی خود در فیس بوک در مورد رهدادهای محیط زیستی سفر اخیر معاون اول رییس جمهور و برخی از اعضای کابینه به استان گلستان توضیح داده از تصویب طرح خروج جاده ترانزیت از داخل پارک ملی گلستان و احداث جاده جایگزین خبر داد.

ابتکار در صفحه شخصی خودصفحه شخصی خود د چنین نوشت:

«روز سه شنبه همراه معاون اول رییس جمهور در استان گلستان، خروج جاده ترانزیت از پارک ملی گلستان و اجرای جاده جایگزین مصوب شد.

در مورد آشوراده، هم آقای جهانگیری و هم استاندار تاکید کردند که هیچ اقدامی بدون نظر سازمان حفاظت محیط زیست نباید صورت گیرد.

طرح جامع آبخیزداری و آبخوانداری استان گلستان هم که دوره آقای خاتمی به مرحله اجرا رسیده بود و متاسفانه بعد تعطیل شد، دوباره به تصویب رسید.

این طرح ضمن تغذیه آبخوان آسیب دیده و تخلیه شده استان، به احیای مراتع و جلوگیری از سیل هایی که در مقاطع مختلف بخش هایی از پارک ملی گلستان را تخریب کرد، منجر خواهد شد.»

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...