نجات جان سگ با تلاش محیط بانان و باغداران گرمسار

نجات جان یک سگ با تلاش محیط بانان و باغداران گرمسار

نیروهای یگان محیط زیست شهرستان گرمسار حین گشت و کنترل متوجه دو دستگاه موتورسیکلت بدون راکب شدند که در گوشه ای پارک شده بود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گرمسار در این باره گفت: محیط بانان به موضوع مشکوک شده و با احتمال حضور شکارچیان غیرمجاز، به جستجوی اطراف مشغول شدند.

حبیب دارپرنیان اظهار داشت: محیط بانان حین جستجو دو باغدار را مشاهده نمودند که مشغول بیرون کشیدن سگی بودند که درون گل و لای گرفتار شده بود.

مامورین نیز به کمک دو باغدار شتافته و با استفاده از بیل و چوب سگ را از میان گل ها بیرون کشیده و از مرگ حتمی نجات دادند.

دارپرنیان گفت: حس حیوان دوستی و قائل شدن حق زندگی برای همه جانوران، حسی است که بدور از هر حذب گروهی از قلب هایی رئوف و مهربان سرچشمه می گیرد.

1 نظر

  1. نیلوفرنیلوفرsays:

    انسان، تنها می تواند آن باشد که خود را چنان بیند؛ و تنها می تواند به جایی برسد که خود را در آنجا ببیند.((فلورانس اسکاول شین)) top700.com