صید گنجشک با تور

صید گنجشک با تور

 

 

 

نحوه برخورد با این نوع شکار و شکل ذبح مورد اشکال است. از طرفی برای تولید هر وعده غذایی، تعداد بسیار زیادی جان گرفته می شود که قابل توجه است.

صیادان در حال مهیا کردن دام برای گنجشک ها

صیادان دام را گسترانیده و در حال صرف صبحانه هستند

 

دسته‌ی گنجشک‌ها پس از طلوع آفتاب

 

صیادان در حال گسترانیدن دام برای صید گنجشک ها

 

صیاد در حال اجرای یک از مراحل صید گنجشک ها – دزفول

 

 

صیادان در حال جمع کردن دام پس از صید گنجشک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صیاد در حال برگشت از صید گنجشک

 

تصاویر: ایسنا/ امین نظری

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...