کارتن خواب

کارتن خواب اسم یک گربه نر بالغه که با شکستگی در استخوان فمور پای راست و ناحیه بالای (پروکزیمال) استخوان تیبیای پای چپ در خیابان پیدا و به انجمن حمایت از حیوانات ارجاع داده شد ... طی دو مرحله جراحی، با دستان توانمند تیم جراحی انجمن حمایت از حیوانات هر دو شکستگی به خوبی فیکس گردید ... جراحی شکستگی ناحیه پروکزیمال استخوان تیبیای کارتن خواب از نظر تکنیک جراحی بسیار سخت و مخاطره انگیز بود که همانطور که در رادیوگراف بعد از جراحی مشخص است با موفقیت به انجام رسیده است.

انجمن حمایت از حیوانات از خانواده محترم لشگری که بعنوان حامی مالی کارتن خواب،  بخشی از هزینه این جراحی و همچنین نگهداری حیوان در دوره نقاهت را پذیرفتند صمیمانه سپاسگزار است.

 کارتن خواب

 

 کارتن خواب

 کارتن خواب

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...